Kangasniemen tulevaisuus

Kangasniemeläisten menestystekijöiden taustalla on muutamia tärkeitä ja vaikuttavia tekijöitä.

Haluan kuntamme säilyvän itsenäisena, elinvoimaisena ja hyvinvointia asukkailleen tarjoavana. Tämän tavoitteen eteen olen valmis työskentelemään. Seuraavassa muutamia tärkeänä pitämiäni asioita:

1.    Lasten, nuorten ja nuorten perheiden elinolosuhteet on turvattava. Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa tulee edistää, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia tulee monipuolistaa ja olosuhteet elämiseen on luotava sellaisiksi, että täällä on hyvä asua ja elää, vaikka työpaikka olisikin kauempana. Etätyö sopivassa muodossa on nykypäivää, jo menneiden vuosikymmenten etätyökokeiluissa Kangasniemi oli aikaansa edellä!
2.    Turvallinen vanhuus  – on ikääntyvien toive. Vanhenevan väestön tarpeisiin sopivia asuntoja tulee saada riittävästi tarjolle sekä omistus- että vuokra-asuntoina. Toisille paras asumismuoto on palvelutalo, jossa välitön apu on nopeasti saatavilla, toisille oma yksinäinen rauha on tärkein viihtyvyystekijä. Hoitomuodot ja muut palvelut on tehtävä ihmisiä varten – ei SOTEN tai kunnan virkarakenteen tai byrokratian pohjalta.
3.    Toimivat ja aktiiviset kyläyhteisöt ovat maalaispitäjän selkäranka. Vaikka asutuksen keskittämisellä kirkonkylään olisikin etuja, sitä ei pidä nähdä tulevan asutuksen ainoana vaihtoehtona. Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi kyläkoulun lopettamisella ei ole saatu sellaisia säästöjä, joita on tavoiteltu, puhumattakaan kulttuurin köyhdyttämisestä, jonka kylän toimintakeskuksen lopettaminen saa aikaan. Kouluja lopetettaessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota kyläkouluun hienona oppimis- ja kasvuympäristönä. Monet kansalliset ja kansainväliset koulutusinnovaatiot ovat syntyneet ja syntyvät juuri pienissä kouluyhteisöissä. Toimiva kyläyhteisö vetää puoleensa suurista kaupungeista siirtyviä lapsiperheitä ja paluumuuttajia. Meillä on mahdollisuus tehdä kyläyhteisöistämme viihtyisiä ja elinvoimaisia järjestämällä kylille hyviä rakennuspaikkoja vesialueiden käyttömahdollisuuksineen.
4.    Yrittämisestä ja yrittäjyydestä saadaan uutta elinvoimaa. Kunnan nykyinen yritysrakenne on monipuolinen. Kylän raitilla näkyvien yritysten lisäksi toimii monia merkittäviä yrityksiä jotka tuovat kuntaan tuloja kuntamme, jopa maamme rajojen ulkopuolelta. Ajatelkaamme olevamme valtio – valtiossa. Kaikki eurot myyntituloina tai veroeuroina, jotka jäävät kuntaan edistävät hyvinvointia.  Olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksistä tulee huolehtia.
Kangasniemeä pitää markkinoida avoimesti ja aktiivisesti joka päivä. Yritykset hakevat uusia sijoittumiskohteita jatkuvasti. Mahdollisuuksiin pitää tarttua.
5.    Puhdas Puula ja muut alueemme vesistöt ovat paras vetonaulamme.  Vesistöjen pitäminen puhtaana on jokaisen asia. Puheet, joissa kirkonkylän lähialueet, mukaan lukien Ruoveden selkä, voitaisiin tehdä jätelammeksi kunhan iso-Puula säästyy, ovat vastuuttomia. Jätteiden ja jätevesien käsittely on hoidettava niin tehokkaasti ja asiantuntemuksella ettei vesialueiden saastumista tapahdu.

Kangasniemi on maantieteellisesti ihanteellisessa paikassa asua ja yrittää. ”Täältä on lyhyt matka kaikkialle – täältä pääset sujuvasti minne ikinä olet menossa ja tänne on hyvä tulla takaisin”. Tämän ovat jo monet kuntaamme muuttaneet ihmiset ja yrittäjät havainneet ja uusia on tulossa. Toimintaedellytysten luominen on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia.

Simo Hokkanen
Filosofian tohtori
(yrittäjyys)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s