Kyläkoulut säilytettävä

Kyläkoulujen puolesta – Otto Mannisen koulun kulttuuriperinnön säilyttämiseksi

Kangasniemellä jäljellä olevien kyläkoulujen olemassaoloa pitää perusteellisemmin analysoida koko kunnan itsenäisyyden näkökulmasta.

Jos kyliltä häviää loputkin neljä koulua, nuorempi väki lähtee ripeällä aikataululla kasvukeskuksiin. Siellä nähdään olevan paremmat työ- ja harrastusmahdollisuudet niin aikuisille kuin lapsillekin. Ajatus että kuntaan saataisiin uusia perheitä on tuhoon tuomittu jos kyläkoulut hävitetään. Erilaisista syistä juuri pienet oppilasryhmät ja työrauhan mahdollistavat oppimisen olosuhteet ovat merkittävä vetovoimatekijä.

Koulun merkitys kylien elinvoimalle on erityisesti arvokysymys. Vaikka kyläkoulut tuottaisivatkin keskitettyyn ratkaisuun nähden enemmän kunnan taloudelle kustannuksia, niiden merkitys on punnittava muillakin kriteereillä. Kunnan taloudenpitoon vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin koulujen infrastruktuurin ylläpito. Säästämiskohteita löytyy jopa sivistyslautakunnan tehtäväalueelta. Syvällinen arvokeskustelu tulee käydä kaikkien hallinnonalojen toimien kohdalla. Onko kaikki tarpeen, voitaisiinko jotain toteuttaa yhteistyössä lähikuntien kanssa, kuinka yrityspohjaa voitaisiin lisätä ym. ym.

Nyt ei ole oikea aika edes tehdä päätöksiä kyläkouluista. Uusi koulukeskus valmistunee teholliseen käyttöön vasta syksyllä 2017. Aikaa on harkinnalle ja todellisten kustannus-hyöty analyysien tekemiselle. Pelkät lyhytnäköiset kustannusvertailut eivät johda kokonaisuuden kannalta järkevään lopputulokseen.

Otto Mannisen koululla on erityinen, kulttuurihistoriallinen merkitys. Se on sijainniltaan ja historialtaan ainutlaatuinen, terve kokonaisuus. Vastaavaa kulttuurihistoriallista pohjaa ei Kangasniemen muilla kouluilla tai rakennuksilla ole.

Kuntaan on ”houkuteltu” lapsiperheitä lapsiystävällisyydellä ja kyläkoulujen olemassaololla. Ollaanko nyt pettämässä nämä lupaukset?

Maaseudun elävänä ja elinvoimaisena pitäminen perustuu siihen, että kylillä asutaan.

Tulevaisuuden uhkakuva

Hyväksymmekö nyt tulevaisuudenkuvan jossa Kangasniemi kuntana on hävinnyt ja kylät autioituneet. Kiinteistöjen arvot ovat nollautuneet. Entiset kangasniemeläiset asuvat ja maksavat veronsa suurempiin asutuskeskuksiin. Entinen kunta on muuttunut ”etelän ihmisten” metsästysmaiksi !

Kangasniemellä 22.3.2016

FT Simo Hokkanen

prof. (koulutuksen strateginen suunnittelu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s